КЗК отхвърли жалбата за избор на изпълнител за извършването на предпроектните проучвания за каскада „Въча-Доспат”, които трябва да дадат основата за снабдяването на Пловдив и региона с чиста планинска вода, съобщава trafficnews.bg

Поръчката бе спряна след като „Обединение „ВС Въча 2019” подаде жалба срещу  избора на израелската компания „АШ Индъстрийз” ООД, която бе класирана на първо място от Областна управа. От Комисията са отхвърлили претенциите на жалбоподателя и са освободили обществената поръчка. Все пак от консорциумът, класиран на второ място, може да обжалва решението във Върховния административен съд.

На поръчката  „АШ Индъстрийз” ООД  взе 95,2 от възможни 100 точки по процедурата, като зад тях бяха  останали седем компании – „Обединение „ВС Въча 2019”,  „Аквапартньор” ЕООД, „Рутекс” ООД, Севко Енергопроект” ООД,  „Уотър Дизайн” ЕООД, „Делфин Проект-екотехника” ООД, „ВиК – Инфраструктурно проектиране”.

Израелците са дали най-висока цена при поръчката – 349 хил. лева при прогнозна цена от 350 хиляди. Въпреки това те са били оценени най-високо заради техническите показатели, които са били дадени.

В предпроектните изисквания трябва да се направят  геоложки, хидрогеоложки и геодезически проучвания, изготвяне на хидравлични модели, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник, както и подготовката на социално-икономически анализ, а също и на разходите и ползите и други.

Идеята за водоснабдяване с планинска вода се говори от близо 50 години, като имаше и стъпки за вкарването му във Водния цикъл на Пловдив, но тя така и не попадна в обхвата на проекта. Проектът предвижда по 18-км трасе от Въча по гравитачен път да снабдява Пловдив и областта с вода от планината .

По време на кръглата маса в областна управа става ясно, че около 150 млн. лева ще са необходими, за да може да се реализира дългоочакваният проект, който ще снабди Пловдив и 6 съседни общини с вода от Въча.  За да се реализира този проект трябва да се подмени и цялата водопреносна мрежа на Пловдив, тъй като в момента тя не би издържала подобно налягане при водоснабдяване от планината. Предвижда се етапност на проекта, като вторият етап ще включва захранването с вода от каскадата към Първомай и Хасково, където проблемите с водоснабдяването са изключително големи.