Административният съд в Хасково отмени като незаконосъобразна заповедта на кмета Добри Беливанов, с която бе освободена Дора Димитрова като началник на отдел ГРАО в община Хасково.

Кметът на Хасково е осъден да заплати разноските по делото в размер на 710 лв., се посочва в решението на съда.

Припомняме, че Димитрова бе освободена от длъжност през октомври, миналата година.

Решението на съда може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.