Определиха секциите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването, за да могат да гласуват в избораия ден на територията на 29-ти избирателен район – Хасковски.

Това съобщиха днес от районната избирателна комисия в Хасково.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Избраната от избирателя секция за упражняване правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация.

Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лице с увредено зрение или затруднение в придвижването.Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

ОбщинаИзбирателна секцияТелефон за заявка за транспортИвайловград291100002 – гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов“ № 803661/8091Минерални бани291900001 – с. Минерални бани, ул. „Калето“ № 503722/2280Любимец291700004 – гр. Любимец, НЧ „Братолюбие-1884“, пл. „Трети март“ № 10882956702Тополовград293200006 – гр. Тополовград, читалище „Св.Св. Кирил и Методий“, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 20470/2140Маджарово291800001 – гр. Маджарово,03720/2501Хасково293400079 – Клуб на инвалидите, бул. „България“ № 1640886500771Димитровград290900006 – гр. Димитровград, ул „Хр.Ботев“ № 45

290900048 – гр. Димитровград, ул „Д. Димов“ № 2

290900076 – гр. Меричлери

0391/68304Стамболово293000001 – с. Стамболово

29300003 – с. Бял кладенец

293000011 – с. Долно черковище

293000009 – с. Долно Ботево

293000025 – с. Тънково

0879635742

0879635721

037207000

Свиленград290800014, 290800015, 290800016, 290800017, 290800018, 290800019 и 290800020 – гр. Свиленград, ул. „Отец Паисий“ № 28 – СУ „Д-р Петър Берон“0379/74314

0886000719

Харманли293300022 – гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 40373/82263

0894637169

Симеоновград292900001 – гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов“ № 1

292900002 – гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов“ № 1

292900004 – гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев“ № 37

292900008 – гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев“ № 37

0378/2341