Така се прави, когато дървото ти пречи. Наливаш му масло.

Какво да се прави, новият собственик, трябва да си ползва гаража.

Това е новата кооперация, точно срещу Енерго Про в Русе.

Борис Мачев