Проф. Петронел Захариук, декан на Историческия факултет на университета “Йоан Александру Куза” в Яш, Румъния, гостува в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Специалистът по средновековна история, палеография и дипломатика се срещна със студенти и преподаватели от катедра „История“. Пред тях той изнесе лекция на тема “Отношения на румънците със Света гора – Атон (случаят с манастира Зограф)”. Лекцията на френски език, с превод от доц. Снежана Ракова, беше посрещната с голям интерес от присъстващите.

Проф. Захариук представи както много нови сведения, така и последните резултати от своите проучвания, което провокира многобройни въпроси, на които той отговори.

В рамките на това гостуване по покана на магистри реставратори беше организирано и посещение на важни средновековни обекти в град Рила и град Бобошево. Така лекторът и представители на катедра „История“ имаха възможност да се запознаят с реставрациите на църковната живопис в църквите “Св. Архангел Михаил” в Рила, “Св. Атанасий” и “Св. Теодор Тирон” в Бобошево.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА