Пети блок на АЕЦ "Козлодуй"  вече повишава товара си. От централата съобщиха, че от 10,35 ч е започнало повишаването на мощността му, която бе намалена в събота в 9,10 ч до 50%. Тогава системата за автоматично разтоварване на блока е понижила мощността му, след като е изключила една от главните циркулационни помпи.

Днес натоварването на блока се извършва поетапно, съгласно изискванията на технологичния регламент, и ще продължи до достигане на 100%. Направени са всички необходими проверки, с които е потвърдена работоспособността на оборудването, съобщават от централата.

 
Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” продължава да работи с пълно натоварване на мощността.

Оперативните данни на Централното диспечерско управление в 14,39 ч показват, че АЕЦ "Козлодуй" е натоварена на  1738 мегавата, при над 2000 мегавата мощност,  и дава 33,93% от товара на системата. Въглищните централи са с мощност от  2282 мегавата, което 44,55%, а големите вецове - с 6,5 на сто. В събота делът на големите вецове скочи на над 17%, което означава, че недостигът от "Козлодуй" бе покрит с техния ток.