Познавате ли основните правила на бизнес етикета? Проверете знанията си с този тест, базиран на традиционните аристократични схващания за добри обноски, актуализирани за времето, в което живеем, призова експертът по етикет Кристина Крънчева. 

Как се справихте? Споделете в коментар под поста и очаквайте втората част на теста следващата седмица.

????1. Редно ли е да държите ръцете си в джобовете по време на бизнес разговор?
а) Общото правило гласи: Едната ръка в джоба е в реда на нещата, особено при по-дълъг разговор. Това обаче се смята за невъзпитано, когато поздравявате някого.
б) Общото правило гласи: Едната ръка в джоба е в реда на нещата, особено при по-кратък разговор, защото така демонстрирате невъзмутимост. Това обаче се смята за невъзпитано, когато поздравявате някого.
в) Ръцете не бива да се държат в джобовете - това се смята за абсолютно табу.

????2. Когато след хранене ножът и вилицата лежат кръстосани в празната чиния, това означава...
а) Че е било вкусно.
б) Че гостът иска допълнително.
в) Че храната не е била достатъчно добра.

????3. Как се поздравява при бизнес среща?
а) Мъжете стават, жените остават седнали.
б) Не се прави разлика между половете - всички стават.

????4. Най-добрият начин да започнете презентация е:
а) Чакате, докато залата утихне. Тогава заставате пред пулта/проектора/лаптопа и започвате с поздрав/въвеждащи думи.
б) Помолвате учтиво за внимание, представяте се и поздравявате слушателите иззад пулта. След това излизате напред и започвате презентацията.
в) Изчаквате с началото, след това включвате проектора/лаптопа, поздравявате слушателите и започ¬вате презентацията.

????5. Пишете писмо на семейна двойка. Как ще се обърнете към адресатите?
а) До господин и госпожа Иван Петров...
б) До семейство Петрови...
в) До госпожа Ирена и господин Иван Петрови...

????6. Вие сте домакин на обяд или вечеря в ресторант. Как ще платите сметката?
а) Поръчвате сметката да ви бъде донесена на масата и незабележимо слагате при нея кредитната си карта, без да погледнете сметката.
б) Поръчвате сметката да ви бъде донесена на масата, плащате в брой и оставяте бакшиш.
в) Плащате сметката на касата.

????7. Пишете писмо до професор доктор Петров. Как ще се обърнете към него?
а) Уважаеми проф. д-р Петров
б) Уважаеми г-н проф. д-р Петров...
в) Уважаеми проф. Петров...

????8. Докъде трябва да достига върхът на вратовръзката?
а) До токата на колана.
б) Малко над колана.
в) Около една педя над колана.

????9. Седите на масата. Кое от следните действия е недопустимо?
а) Да използвате клечка за зъби.
б) Да отговорите на обаждане по мобилния си телефон.
в) Да си оправяте червилото.

????10. Къде се поставя салфетката след хранене?
а) Салфетка от плат се слага сгъната до чинията, хартиената салфетка - върху празната чиния под приборите.
б) Върху чинията под приборите.
в) Салфетката от плат се слага вляво до чинията, хартиената салфетка - също.

????11. Коя титла може да се изпусне при персонално обръщение към човек в съответната държава?
а) Общински съветник в Австрия
б) Директор в Швейцария
в) Доктор в не-немски говореща чужбина

????12. Когато хората се запознават...
а) Дамата първа научава името на мъжа
б) Мъжът пръв научава името на дамата

????13. Когато хората се запознават...
а) Първо нисшестоящият се представя на висшестоящия
б) Първо висшестоящият се представя на нисшестоящия.

------
Отговори: 1. А; 2. Б; 3. Б; 4. А; 5. А; 6. В; 7. В; 8. А; 9. Б; 10. В; 11. В; 12. А; 13. А