Над една трета от българите или 39% смятат, че може да се прави успешен бизнес у нас. 34% обаче са на обратното мнение, показва социологическото проучване, на EОS “Навици на плащане в Европа” 2019 г., проведено в началото на юли тази година.

В проучването младежите видимо са по-оптимистично настроени в сравнение с по-възрастните си съграждани. Доказателство за това е и виждането им, че българската икономика се развива в правилната посока, където близо една трета или 31% подкрепят твърдението. По-голям е дялът на възрастната част от населението или 49% на възраст над 70 години. Останалите 20% не могат да преценят.

Малко над една трета смятат, че има добри възможности за производствен бизнес, но 42% са на обратното мнение.

Голяма част от анкетираните са отговорили, че не познават успешни в чужбина български фирмени и продуктови наименования, но искат да научават повече за тях. Затова и от Германо-Българската индустриално-търговска камара започнаха инициативата “За да успеем в България”, с която да мотивират младежите да останат в страната и да търсят реализация в България.

В нея взимат участие и други бизнес организации като Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) , Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП),пише "Монитор". Всички те се обединиха около мнението, че електронните медии твърде често отказват да споменават фирмени и продуктови наименования, заради което българският гражданин остава дезинформиран.

“Ако се налага, може да поискаме законова промяна”, коментира председателят на БСК Радосвет Радев. Думите му бяха подкрепени и от шефа на АИКБ Васил Велев.

“Наскоро президентът на Германия посети компания в България и така и не се разбра коя компания беше това - искаме да разберем какво пречи на медиите да споменават компании и ако това е законодателството, то може да предложим промени”, каза още той.

Домакинствата имат по-добра дисциплина при навиците си за плащане, сочи още данните на проучването. При тях просрочените фактури за 2019 г. са 18% спрямо средните 16% за Източна Европа. От друга страна, родният бизнес бави или изобщо не изплаща 25% от фактурите. В региона средния процент е 21%.

За последните години навиците на плащане се подобряват както в Европа, така и у нас. За 2019 г. на Стария континент средно 81% от фактурите са били платени, а предишна година те са били 79%. България следва тенденцията като запазва общо 4% неизплатени фактури от миналата година. 77% от издадените фактури у нас биват изплатени навреме, а 19% са със закъснение.

Родните компании отчитат и най-добрите си показатели за последните 6 години по отношение на редовността на плащанията. “Въпреки подобренията, българският бизнес отново попада в групата с лоша дисциплина”, пишат още в проучването. Причина за това е, че 23% от фактурите към фирми-контрагенти се изплащат със закъснение или изобщо не се погасяват.

Съответно с 23% и 22% Гърция и Румъния също попадат в тази графа при средно ниво 19% за Европа. Любопитен факт е, че работодателите в Обединеното кралство също са сред нередовните - 21%.

Близо всяка четвърта компания у нас се притеснява от фалит или това са 24% от анкетираните. През 2018 г. стойността на показателя е била 26%. Последиците за бизнеса са много като намаляване на печалбите (58%), липса на ликвидност (48%) и по-високи разходи за лихви (47%).