Индексът на потребителските цени за септември 2020 г. спрямо август 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Това показват данни на Националния статистически институт.

От началото на годината инфлацията е минус 1.1%, а за последните 12 месеца (септември 2020 г. спрямо септември 2019) - 0.9%.

Най-осезаемо през септември са се понижили цените на услугите в секторите развлечения и култура (с 8.9%), ресторанти и хотели (-1.9%) и транспорт (-1.1%), облекло и обувки (-0.9%).

Националният осигурителен институт пък обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2020 г. е 1060,50 лева.

Той служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.