Инвестицията в недвижим имот остава най-сигурният начин за вложение на спестяванията на българина. По време на бума на пазара много хора успяха да направят добри пари като купуваха жилище и буквално след 6-7 месеца го продаваха с 10-15% по-скъпо. Някои изчакваха година и тогава успяваха да получат около 30%, дори 35% печалба. Последното се реализираше с подобна висока печалба в рамките на една година. Днес това вече е утопия. Пазарът расте, но значително по-бавно и показва на играчите му, че определено недвижимият имот е дългосрочна инвестиция и от нея трудно биха могли да се направят бързи пари.

Днес не са много хората със средни и малко над средните доходи, които могат да си позволят да купят имот, от който да започнат да печелят веднага. Но има други механизми за прилични приходи и то без да сте собственик. Става дума за т.нар. "споделени инвестиции". Работи се на принципа "споделен риск - споделена печалба". За момента една компания в България предлага този начин да печелене на пари от имоти. На пазара е от три години и вече има успешно реализирани 11 подобни сделки.

Как работи схемата?

Два са начините, чрез които може реално да се печели от имот, който не притежавате. Единият е да участвате в покупката на жилище, което ще се ремонтира и след това ще се продаде на по-висока цена. Вторият е да участвате в покупката на имот, той да се отдава на краткосрочен принцип под наем и от там да ви идват доходите.

Каква е разликата при първия и втория вариант?

В първия случай участието ви в сделката е лимитирано. Излизане от нея е веднага след като се продаде имотът. Да вземем следния пример: Приемаме, че жилището, в чиято покупка сте участвали е на стойност 100 000 EUR. Компанията, през която сте придобили дял в него, е ремонтирала имота и го е продала за 110 000 EUR. От разликата компанията взема комисионна 2000 EUR, а останалата част се разделя на дялов принцип между лицата, които са вложили пари за продажбата му. Лицето спечелило парите трябва да го декларира в годишната си данъчна декларация в графа "Приходи от лихви", т.6.

Втората схема е за тези, които са решили по-продължително да печелят от имот. Проптех компанията придобива жилище по същия начин, ремонтира го и след това започва да го отдава под наем на краткосрочен принцип чрез платформи Airbnb и Booking. Особеното тук е, че след 18-ия месец, имотите ще бъдат предложени за продажба на пазара, но като вече разработен продукт за краткосрочен наем.

"Очаквам след продажбата допълнителна възвръщаемост в рамките на около 10-12% върху инвестираните от нас средства, в зависимост от характеристиките на самото жилище и реализацията му в платформите за краткосрочен наем", казва един от собствениците на платформата Евтим Ефтимов.

Пазарът на краткосрочно отдаване под наем определено е печеливша ниша, пише Fakti.bg. Статистиката показва, че през 2015 г. на този принцип в София са се отдавали близо 600 имота, а днес техният брой надвишава 3000.

"Това обаче не означава, че всички тези имоти са конкурентни. Реално част от тях функционират добре, но има и такива, които никога не са били разработени правилно и отдавани. Затова не може да се каже, че пазарът е наситен. Реалният брой добре работещи имоти всъщност е по-малък", допълва Ефтимов.

При краткосрочното отдаване под наем е важно да се знае, че от ключово значение е локацията. Краткосрочните наеми се ползват основно от туристи. За тях е важно имотът да се намира в центъра и близо до туристически и културни забележителности. Факторът отдалеченост на летището от центъра не е основен, тъй като столичният аеропорт е само на 10 км от централната част.

Освен тези два начина на печелене на пари от недвижим имот, на който не сте собственик, ще може да се печели и от още два. Единият е в нишата на средносрочните наеми, които така и не се разработиха от съществуването на свободен имотен пазар. Другият е придобиването на парцели, строителството на жилища и последващата им продажба или отдаване под наем. Минималната сума, с която всеки може да участва в подобна инвестиция в недвижим имот е 2000 EUR.