Нивото на инфлацията в България (2,9% към края на август) е добро. Притеснително е обаче, че стойностите у нас са над средните за Европа, т.е.възможно е да има проблем при изпълнението на критериите от Маастрихт, които са условие за присъединяване към еврозоната. Това каза в ефира на Bloomberg TV Bulgaria доц. Виктор Йоцов от БАН.

Според Йоцов забавянето на инфлацията и невъзможността ѝ да достигне целите в Европа и САЩ е в противоречие с икономическата теория.

"Лихвите са ниски, пазарът на труда е много добър, цените на труда се повишават, а в същото време инфлацията не помръдва", посочи той.

"Обяснение за забавянето на инфлацията е глобализацията и навлизането в международното разпределение на страни като Индия, Китай и др., в които заплащането на труда е много по-ниско и в съответствие на това могат да предлагат продукти на много по-ниски цени", каза гостът.

"Другото обяснение е загубата на пазарна сила на големи компании, които преди можеха да диктуват цените", добави експертът.

По думите му възможностите за реакция на централните банки са ограничени, заради ниските лихви, които на места са дори отрицателни.

"Другият инструмент, с който икономиката може да се управлява, е фискалната политика, но там нещата са много по-сложни и по-тромави и затова тя не е толкова удачна за бързи решения", добави Йоцов.

Той поясни, че промяна в ситуацията може да настъпи в следствие на структурни промени, които да се задействат. "Бърз изход обаче няма", каза още Йоцов.

Икономическите условия за присъединяване към еврозоната спомагат да се гарантира, че страната е готова за интегриране към валутния режим на еврозоната.

Съществуват 4 икономически критерия за конвергенция:

1. Ценова стабилност
Размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на 3-те държави членки с най-добри показатели.

2. Стабилни и устойчиви публични финанси
Държавният дефицит не може да бъде по-висок от 3% от БВП. Държавният дълг не може да надвишава 60% от БВП.

3. Стабилност на валутните курсове
Страната кандидат трябва да участва във валутния механизъм (ERM II) в продължение на най-малко 2 години без сериозни отклонения от централния курс на ERM II и без да е осъществено девалвиране на двустранния централен курс на нейната валута спрямо еврото през същия период.

4. Дългосрочни лихвени проценти
Дългосрочният лихвен процент не трябва да бъде по-висок от 2 процентни пункта над размера в 3-те държави членки с най-добри показатели в областта на ценовата стабилност.

Изискване за адаптиране на националните закони
Кандидатите за присъединяване към еврозоната трябва също да гарантират, че националните им закони и правила предвиждат независимостта на техните национални централни банки и че уставите им са в съответствие с разпоредбите на договорите и са съвместими с уставите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).