Екип от данъчни служители си поръчали кафе и сок в заведение в Шумен, но не получили касова бележка и го затворили. Фаталните клиенти направили сметка 7,90 лв. на 13 август.

Данъчните наложили запечатване на търговски обект и забранили достъпа до него за срок от 14 дни от 29 август.

Собственикът обжалвал санкцията, но Административният съд в Шумен я потвърдил като правилна.

Магистратите потвърждават и нейното предварителното изпълнение, като обясняват, че ако бъде отменена от следваща инстанция, бизнесменът ще може да си търси обезщетение по Закона за отговорността на държавата.

В решението на съда се казва, че неизпълнение на задължението за издаване на фискален касов бон при продажба на стока води до неотчитане на приходи от страна на търговеца и до отклонение от данъчно облагане. Това е вреда за републиканския бюджет, поради възможността да не се отчитат реализираните приходи.

От решението става ясно, че при проверката е установена и разлика между касовата наличност от фискалното устройство и фактическата наличност в размер на над 10 лева (служебно въведените суми били 80,11 лева, а фактическата наличност 90,70 лева).

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд.