Който носи 30 000 лв. или повече и преминава границите на ЕС към трета страна, ще бъде спиран от митничарите, ако има задължения към хазната. Това предвиждат промени във Валутния закон, предложени от финансовия министър Владислав Горанов.
Ако бъдат приети от МС и парламента, те трябва да влязат в сила от 1 юли 2020 г.

Наказанието за тези, които опитват да пренесат суми над този размер, е 1/5 от стойността на необявените суми, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях.

Когато обаче необявените суми или благородни метали са укрити по специален начин, наказанието е 1/4 от укритата сума или скъпоценности.

Българските данъчни служби пък ще обменят информация с колегите си за трансгранични данъчни схеми, които целят укриване на данъци или придобиване на данъчно предимство.

Мотив за промяната са случаи като "Панама пейпърс", които са разкрили ролята на консултантите за действието на такива схеми. Това предвижда предложена пак от министър Горанов поправка в Данъчно - осигурителния и процесуален кодекс.

Всеки консултант по такива схеми ще бъде задължен за докладва за тях на съответните данъчни служби.

Задължението е за адвокати, данъчни консултанти, счетоводители, финансови съветници, банки, инвестиционни или застрахователни посредници.

Всички получени доклади и сигнали ще се вписват в защитения централен регистър. Той ще бъде достъпен за всички данъчни служби на държавите - членки на ЕС.

Предложените поправки, които въвеждат евродирективи и изисквания, ще се отнасят до всяка договореност, споразумение, уговорка, съгласие, становище, схема, план, трансакция и други подобни, както и поредица от такива.

Законът обаче дава право на консултантите да се освободят от задължението да докладват пред данъчните. Първото изключение е, ако консултантите са задължени по специален закон да пазят тайна на клиентите си, пише "24 часа".

Второто изключение е, ако те са работили по част от данъчна схема и е възможно да не знаят, че съществува такава. За да се възползва от задължението за доклад обаче в този случай консултантът трябва да представи доказателства, че не е знаел за нея.