За 2017 г. България е пропуснала да събере данък добавена стойност (ДДС) за 625 милиона евро (11 на сто), показват данни, представени днес от Европейската комисия. Общо държавите в ЕС не са събрали 137 млрд. евро приходи от данъка върху добавената стойност.

В сравнение с предишни години разликата между дължимия и събрания ДДС е по-малка, но все още е значителна, се посочва в съобщението на комисията. Тази значителна разлика между дължимия и събрания ДДС отново показва нуждата от промяна на правилата и от повишено сътрудничество между държавите в ЕС.

С разликата между дължимия и събрания ДДС се измерва ефективността на мерките във всяка държава за прилагане и спазване на правилата, като по този начин се прави оценка на пропуснатите приходи заради данъчни измами, избягване на данъци, несъстоятелност, финансова неплатежоспособност и погрешно определяне на размера на дължимия данък, пояснява комисията.

Най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС е отчетена в Румъния - 36 на сто несъбрани приходи от ДДС за 2017 г., следвана от Гърция (34 на сто) и Литва (25 на сто). Най-малка е разликата в Швеция, Люксембург и Кипър, където несъбраните приходи от ДДС са средно един процент. В абсолютно изражение най-голямата разлика между дължимия и събрания ДДС е отчетена в Италия - 33.5 млрд. евро.

Показателите при отделните държави все още се различават съществено, пише Дневник. Несъбраните приходи от ДДС са намалели в 25 държави и са се увеличили в три. Малта отчита спад от седем на сто, Полша от шест на сто, Кипър - с четири процента. Резултатите на Словения, Италия, Люксембург, Словакия, Португалия, Чехия и Франция показват намаление на разлика между дължимия и събрания ДДС с над два процента. Тази разлика силно нарасна в Гърция (2.6 на сто) и Латвия (1.9 на сто), и малко - в Германия (0.2 на сто).

В номинално изражение разликата между дължимия и събрания ДДС е намаляла през 2017 г. с 8 милиарда евро и достига 137.5 млрд. евро, като това намаление е сходно с отчетеното през 2016 г. - 7.8 млрд. евро. През 2017 г. разликата между дължимия и събрания ДДС е била 11.2 на сто от общите приходи от ДДС в ЕС в сравнение с 12.2 на сто през предходната година, се посочва в съобщението.