Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България изразяват пълна подкрепа на решението на Народното събрание, според което страната ни ще излезе от участие във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото. Това пише в декларация на работодателите и синдикатите.

По такъв начин техническите промени в чл. 29 на ЗБНБ, поискани от ЕЦБ в хода на водените преговори, елиминират последната формална юридическа пречка пред влизането в ERM II и Еврозоната, се напомня в декларацията.

Работодателите и синдикатите настояват за преустановяване на спекулациите и насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред българите, на които, според тях, е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към Еврозоната.

Работодателите и синдикатите възразяват срещу опитите за манипулиране на общественото мнение чрез инициативи за провеждане на лишен според тях от мотиви референдум, несъобразен с Договора за присъединяване към ЕС, който дава съответни права, но и задължава категорично България да възприеме еврото и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата договореност.

Деловите среди и синдикатите са готови да бъдат включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни към в ERM II и Еврозоната, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които те представляват, се изтъква в декларацията.

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

1. Повече от двадесет години България прилага рестриктивен модел на строга дисциплина във финансовата политика, т. нар. Паричен съвет (ПС)1 като доказа, че е способна да бъде надеждна дестинация за инвестиции.

2. Високата степен на финансово доверие и устойчивост, свързани с ПС, бяха постигнати с цената на огромни социални, демографски и икономически ограничения, които са били обект на редица анализи от страна на МВФ, МОТ и UNCTAD.2

3. В същото време, предимствата на ПС като краткосрочен инструмент за контрол на паричното обръщение и инфлацията се признават практически от всички влиятелни политически сили, от академичната и експертна общност, и цялото общество, като се потвърждават по категоричен начин от опита на България и трите балтийски държави до тяхното присъединяване към еврозоната (ЕЗ) в периода 2011-2015 г.

4. Разумният и практически безалтернативен изход от ПС чрез приемане на еврото при действащия валутен курс е деклариран по категоричен начин в редица официални документи, вкл. в сключеното споразумение между МС и БНБ от 2004 г. за въвеждане на еврото в Р България.

5. Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България също изразиха по недвусмислен начин своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ЕЗ в свое становище от декември 2017 г.3 Становището отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към ЕЗ и подчертава, че „ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда. Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността и значимостта на очакваните последици от присъединяването към ЕЗ.“

6. Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България изразяват пълна подкрепа на решението на Народното събрание, според което страната ни ще излезе от участие във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото. По такъв начин техническите промени в чл. 29 на ЗБНБ, поискани от ЕЦБ в хода на водените преговори, елиминират последната формална юридическа пречка пред влизането в ERM II и ЕЗ.

7. Настояваме за преустановяване на спекулациите и насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред нашите съграждани, на които е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към ЕЗ. В тази връзка, подчертаваме необходимостта от своевременно и достоверно информиране на обществеността относно очакваните ефекти и резултатите от преговорния процес по присъединяването на страната ни към в ERM II и ЕЗ. По този начин ще бъде подобрена общата информираност и подкрепа на цялото общество за тази стратегическа национална цел.

8. Решително възразяваме срещу опитите за манипулиране на общественото мнение чрез инициативи за провеждане на лишен от мотиви референдум, несъобразен с Договора за присъединяване към ЕС, който дава съответни права, но и задължава категорично Р България да възприеме еврото и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата договореност.

9. Изразяваме готовност да бъдем включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни към в ERM II и ЕЗ, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляваме. По този начин е възможно заедно да подобрим информационната среда и експертизата, до която има достъп цялото общество по темата.