Неприсъствените плащания - през интерент и за електронни търговци, които работят с дебитни или кредитни карти,  ще имат възможност да регистрират и отчитат продажбите чрез издаване на документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност. Това съобщават от НАП с последни промени в Наредба № Н-18/2006 г., която срещна сериозен отпор от страна на бизнеса миналата година. 

Припомняме, още при приемането на Наредба Н-18 за касовите апарати от различни браншови организации и бизнес асоциации изразиха недоволството си.

От петролната и газова асоциация обясниха, че ако се спазват променените изисквания на тази наредба, това ще удари техния бранш, ще се отрази зле на конкуренцията.

От туристическия бранш заявиха, че те с десетилетия събират своите база данни и новите изисквания, описани в тази наредба, не само че са опасни за опазване на търговската тайна, но и са неизпълними. Няма софтуер, който да опише цялата номенклатура, предлагани отстъпки и варианти, с които бизнесът ухажва клиентите си. Туроператори заплашиха, че голяма част от техния бизнес или ще мигрира, или ще фалира.

Много преди хакерската атака срещу НАП, при която изтекоха личните данни на над 5 млн. българи да стане известна, от БСК се оплакаха на премиера, че НАП не са ги чули.

За да се възползват от новия ред за отчитане, електронните търговци трябва да приемат плащания с кредитна и дебитна карта, но и да не приемат други плащания, за които се изисква издаване на фискален/системен бон, пише news.bg. Използваният софтуер за управление на продажбите не трябва да дава възможност да се управляват и други продажби - с друг вид плащане.

Софтуерът, трябва да отговаря на предвидените с наредбата изисквания за пълнота и интегритет на данните, еднозначна автентификация на потребителите, а когато представлява модул от софтуер, не се допуска да бъдат дублирани функционалностите му от другите модули. Софтуерът, трябва да генерира уникален номер на всяка направена поръчка за закупуване на стока или услуга.

Е-търговците също са задължени за извършената продажба да изпращат по имейл на клиента документ, съдържащ реквизити на касовата бележка, както и QR код, номер на виртуалния ПОС, уникален номер на клиентската поръчка и др.

Също така електронните търговци ще са задължени да подават към НАП стандартизиран одиторски файл за всички извършени чрез електронния магазин продажби. Информацията следва да се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Търговците, избрали да регистрират и отчитат продажбите си по предложения алтернативен ред, е необходимо при вписване на електронния магазин, да подават и допълнителна информация в НАП.

За физическите търговски обекти, които приемат присъствени плащания с дебитни и кредитни карти, изискването за издаване на касова бележка на хартиен носител, се запазва.

Припомняме, на 31 януари 2020 г. изтича крайният срок, в който търговците трябва да внедрят дейността си в съответствие с Наредба Н-18.