Семейството ни се увеличи! Водещата дигитална медийна компания TrafficBul се сдоби с още един член -  Glas.bg.

Цялостно обновен и модернизиран, с нова структура на подредбата на информацията, изцяло адаптивен към все по-нарастващото използване на смартфони, Glas.bg има амбицията да предложи нов продукт на медийния пазар - с човешки истории, в които ще се чува твоят глас, читателю!

"Глас народен – глас Божи"

Звучи по библейски мъдро, но прозрението на древните римляни, прелетяло над вековете, не е част от Светото писание. Не е и цялата фраза, а само едно от нейните крила, другото "лети" в противоположна посока: "Гласът на едного е глас на никого".

Glas.bg надраства възрастовите мутации и навлиза в зрелостта с убеждението, че гласът на всеки е глас на НЯКОГО. Извън анонимност той би могъл да артикулира как се чувства човек, какво иска да направи с живота си и възможно ли е да го постигне в социалните координати на Времето. Всеки – със своите проблеми, надежди и човешки истории.

Членоразделната реч е уникален дар от еволюционната мъдрост на природата. Покрива целия регистър от физически и емоционални състояния: песен и вик, болка и здраве, протест и благодарност, нежност и строгост… Гласът на българина се е чувал от диарбекирските зандани и връх Еверест.

Едва ли е случайно, че "Глас" е често срещано медийно название. В хартиените времена е печатан в нелегални условия. Звучал е като "отечествен" и "народен" или просто "Глас". На електронен носител ние ще го определяме като ЧОВЕШКИ.

Безброй години животът се е проточвал с маратонска монотонност, а ето че времето ускори своя бяг и това е само стартовата отсечка. Преди 3-4 поколения селяците на Елин Пелин събираха планетата в парче орна нива и от градушка се страхуваха повече от война. Сега просветените им правнуци смятат Земята за прашинка, запокитена в безкрая на Вселената. Следващите поколения ще трябва да се съобразяват с изкуствения интелект като водещ индустриален фактор. Следва синтетичен организъм, небиологично мислене, изкуствена фотосинтеза. Инфекциите намаляват, но се увеличават алергиите…

Тогава как ще звучи гласът човешки? Днес бъдещето чука на вратата с такива перспективи и опасности, а проблем номер едно на българина си остава апатията. Като индивидуално и колективно качество.

Тези, от коридорите на властта, са се сдобили с имунитет, а другите, непривилегированите, оцеляват с андрешковски маймунитет. Затова гласовете човешки не се събират в ангелогласна химнография.

Ние, разбира се, ще показваме информационния портрет на денонощието, но ще му придаваме характер чрез твоя глас, читателю. Защото той е най-важният сигнал за случващото се под небето и в душата ти. И ще се стараем да звучим на език, достоен за буквите на Светите братя.

Glas.bg – на твоя страна!