Районният съд в Пловдив постанови първа присъда за нарушена карантина. Мъж, напуснал дома си по време на карантината, беше осъден на 10 месеца пробация и глоба 5000 лева.

Мъжът е осъден за това, че на 26 март 2020 г. е нарушил мерки, издадени против разпространението на COVID-19, докато е бил под карантина, с предписание от РЗИ – Видин.

Той не е изпълнил задължението да не напуска дома си или мястото за настаняване, на което е посочил, че ще пребивава за посочения в предписанието срок – на адрес в  Пловдив, като деянието е извършено по време на извънредно положение.

За така извършеното престъпление страните се споразумяха на обвиняемия по реда на чл. 381 ал. 4 от НПК да бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ“ при следната съвкупност от пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок десет месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично.

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от десет месеца.