Реални икономически мерки най-после ще има и в България.

Заемите на всички граждани и фирми, които са засегнати от икономическата криза заради коронавируса, ще бъдат отложени за срок от 2-3 месеца. А след това при необходимост този срок може да бъде удължена.

Отлагането на плащанията ще важи както за ипотечни и потребителски заеми за гражданите, така и за бизнес кредитите. Но отсрочването на заемите няма да става автоматично, а всеки клиент ще трябва индивидуално да поиска това от банката си.

За да бъде приложен механизмът за спиране на плащанията по заемите първо Европейският банков орган трябва да напише критерии за налагане на мораториум върху кредитите. Тези критерии ще бъдат еднакви за всичките 27 страни членки на ЕС. От тези критерии ще стане ясно дали конкретно търговско дружество или гражданин ще могат да се възползват от отлагането на плащанията по кредита. Сред тези критерии например може да са сфера на действие, дали дейността им принудително е спряла заради мерките за карантина, спад на оборота и т.н, информира "Труд".

След като тези критерии бъдат написани, банките в страната ще трябва да предложат срок за спиране на плащанията по кредитите, който ще бъде еднакъв за всички клиенти. Този срок ще трябва да бъде одобрен от БНБ, така че при забавяне на вноските по заемите те да не бъдат считани за лоши. След това идва ролята на всеки клиент да прецени дали да се възползва от мораториума и да поиска от банката си спиране на плащанията по заема.

Според банкери, е добре първоначалното отлагане на плащанията по заемите да бъде за кратък срок, например от 2-3 месеца. А след това при необходимост и удължаване на извънредното положение срокът също да може да бъде удължен, например до 6 месеца. Идеята е отлагането на плащанията по заемите да става на малки стъпки, за да може да се реагира на развитието на икономиката в страната.

По време на мораториума лихвите по кредитите ще продължат да текат, но няма да има наказателни лихви за просрочие на вноските, няма да се пристъпва и към принудително събиране на заемите и взимане на обезпеченията от страна на банките. Отложените вноски по заемите няма да бъдат плащани наведнъж след отмяна на извънредното положение. Когато икономическата среда започне да се нормализира, банките ще трябва да разговарят с всеки клиент, за да преструктурират заема му. Т.е. ще бъде направен нов погасителен план.

По този начин с мораториума по кредитите ще бъдат постигнати две неща. Първото е хората и фирмите, които в момента нямат пари, да не бъдат притискани, и второто е да бъде отложено за по-благоприятен момент, когато може по-добре да се прецени каква е икономическата среда, решението как да бъде преструктуриран даден кредит.