Община Смядово обяви частично бедствено положение за три населени места заради нарушено водоподаване.

Причината за това действие е продължително засушаване, довело до силно намаляване на дебита на съществуващите водоизточници и недостиг на водата за питейно-битови нужди в селата Риш, Веселиново и Александрово, община Смядово, които повече от два месеца са на воден режим, информират от местната администрация.

В заповедта за обявяване на бедственото положение се посочва, че водата се пуска на всеки седми ден. Събраното количество вода във водоемите свършва в рамките на 12 часа.

Бедственото положение ще продължи до 30 август. Дотогава се забранява подаване на питейна вода за напояване и промишлени нужди.