Новите мерки срещу разпространението на епидемията от коронавирус в Пловдив и областта, които бяха взети с единодушно решение на Областния кризисен щаб в Пловдив, влизат в действие от този момент! Засега те ще важат до 12 ноември.

С тях се въвежда:

1. ограничено работно време до 23:30 ч. на заведенията от типа коктейл-бар, които са извън забраната в заповедта на министъра на здравеопазването;

2. забрана на посещението на непълнолетни лица без придружител в моловете.

Засега не се въвежда вечерен час.

Нови мерки на Щаба в Пловдив!

Тези мерки се прибавят към последната заповед на здравния министър, издадена преди два дни, с която се въвеждат единни за цялата страна ограничителни мерки. Тяхното действие започва също от този момент и ще продължи до 12 ноември. Засега...

Заповед! Всички ученици от горните класове и студенти минават онлайн!

Ето и останалите забрани:

- Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;

- Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;

- Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито;

- Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;

- Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;

- Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;

- Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;

- Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;

- Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.

- Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;

- Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;

- На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;

Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.