Ходи ли ви се на сватба? С булка, младоженец, баща на младоженеца и гости? Няма проблем! Качвайте се на колата и ако сте от Пловдив, само след един час ще бъдете на сватбата. И то без покана... Вместо подаръци си носете фотоапарат и отворете сетивата си за това природно чудо! Защото "сватбата" е вкаменена...

Природната забележителност "Каменната сватба" се намира в землището на село Зимзелен, на 3 - 4 км от Кърджали, близо до асфалтиран път. Изключително красива група от множество каменни пирамиди, напомняща сватбено шествие. Народната фантазия е оприличила тази прекрасна природна композиция като сватбено шествие и го е свързала във вълнуваща легенда...

Местен момък залюбил девойка от съседно село. Само сините й очи светели на забуленото й лице, което никой не бил виждал. Залинял момъкът за прекрасните очи на девойката.

Тогава баща му отишъл в селото и успял да я откупи за гърне, пълно с жълтици. Вдигнала се голяма сватба и шествието с момата тръгнало за Зимзелен. Изведнъж духнал вятър, отвял кърпата и открил лицето на булката. От красотата й свекърът занемял. Нечестиви мисли минали през главата му. Тогава се случило нещо страшно.

Цялата сватба за миг се вкаменила. Останал само младоженецът, вцепенен от мъка и ужас. Замолил той вятъра да вкамени и него. Молбата му била чута. В краката му останала жива единствено малката локва, образувана от неговите сълзи, която съществува и днес.

Фигурите са изключително разнообразни по форма и размери, като на височина са от 0,5 до над 10 м. Образуванията са вулкански туфи с риолитов състав, чиято възраст е около 35 млн. години. През олигоцена днешните Източни Родопи са били дъно на море.

В резултат на чести вулкански взривове, на морското дъно се образували дебели пластове вулканска пепел, примесена с различни късове от разрушаващите се по брега скали. Утайките се уплътнявали бавно и се превръщали в пластове от туфи, в които сега е оформена “Каменната сватба”.

От съдържанието на различни минерали в тях скалите се обагрили в различни цветове - бял, жълт, розов, зелен, ръждивочервен. Сред тях има прослойки и от други скали - варовици, конгломерати и други.

Различният минерален състав на скалите определя тяхната различна здравина, а това е важно условие за моделирането на фантастичните фигури на пирамидите.

Има ограничено значение от гледна точка на опазването на биологичното разнообразие. Посещението й не представлява никаква трудност през всички сезони.

Фотограф: Кръстю Кръстев

Източник: Културен туристически информационен център, Кърджали