Сертифициране на автомобилни газови уредби накара много шофьори да тичат към КАТ в последния момент.

Съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва да бъда отразена в регистрационния талон - в Част 1 и част 2. 

Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция Пловдив”  се извърша в следния ред: 

Посещавате  сектора БЕЗ автомобила. Регистрацията е само по документи.

ВАЖНО: Носете лична карта или пълномощно, в случай че представлявате собственика.

Задължително трябва да представите голям и малък талон на МПС, валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”, документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба.

Законът предвижда  направената промяна да бъда отразена в  срок  не по- късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба.   

Таксата, която дължите  за  преиздаване на регистрационните талони– голям и малък е 20 лв. Можете да я заплатите в банковия офис в сектор “Пътна полиция или през ПОС терминал на гишето.  Ако предпочетете да направите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция” дължимата сума е  24 лв.

Проверките на територията на ОДМВР Пловдив,  се извършват съгласно разпореждане от ГДНП.  Санкциите, предвидени в закона са регламентирани с чл.179 ал 1  от ЗДВП и гласят, че собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата ППС , чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер до 150 лв.