Всички дейности на територията на „Държавно ловно стопанство Кричим” се извършват съобразно действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове. Няма нарушения нито при ползването и продажбата на дървесина, нито при ползването и продажбата на жив дивеч и дивечово месо. Това са заключенията на 7-членна комисия от представители на Икономическа полиция към ОД МВР Пловдив, инспектори от Регионална дирекция по горите – Пловдив и експерти от ЮЗДП, извършили проверка по документи и на терен в „ДЛС Кричим”. За резултатите уведомяват от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие, дни след публикуваната информация за търговия със сърни, някои от които - бременни и организирани хайки, които отстрелват животни посред нощ. 

На територията на „ДЛС Кричим” няма сърни и никога не е имало. Единствените сърни, които могат да бъдат видяни, са по стените в антрето на царския дворец във вид на трофеи, които са отстреляни до 30-те години на миналия век някъде из Европа и в България, твърдят от Двореца Кричим. Те допълват, че основният вид дивеч в района на стопанството е еленът лопатар, чийто запас многократно надвишава стопански допустимия. При пролетната таксация през месец март т.г. са отчетени 426 броя, като в това число не влизат новородените през 2019 г. повече от 110 бебета лопатари. Като съпътстващ вид дивеч в ловното стопанството живеят и повече от 60 муфлона. 

От предприятието обясняват още, че за здравето на дивеча е необходим систематичен отстрел. 

"За да осигурим комфорт на лопатарите в стопанството, се налага техният брой да бъде сведен до около 150 индивида. На тази база имаме определен план за ползване от 205 животни за ловен сезон 2019/2020 г. Политиката на ЮЗДП е ползването да става чрез разселване на уловен жив дивеч в природата. Това е регламентирано в Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, на базата на които е изготвен ценоразпис, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите", обясняват от Двореца.

Продажбата на дивечово месо път била регламентирана от ценорасписа за ловен туриъм. Проверката установила, че за всички продадени живи животни и дивечово месо има налични финансово-отчетни документи, както и разрешителни за отстрел. Общото количество на продаденото дивечово месо от елен лопатар е 493 кг. и от дива свиня 207 кг. Не било установено наличие на дивечово месо на склад. Проверката не установила и организирани хайки посред нощ, за каквито се твърдеше от местни жители, че посещават ловното стопанство. 

От държавното предприятие обясниха и сигналите за продажба на дърва за огрев от ловното стопанство.

"При приемане на обекта Кричим от Югозападното държавно предприятие в края на 2018 г. в наличност имаше 500 пространствени кубически метра дървесина, добивана в предишни години. През 2019 г. е извършвано ползване на дървесина в съответствие с действащия горскостопански план, коментират от Двореца. Към момента добив се извършва в два обекта, за които има издадени позволителни за сеч и надлежно оформени досиета към тях, показва проверката. Добитата дървесина се продава по утвърден ценоразпис, като купувачи са физически и юридически лица, подали заявление в деловодството на ТП „ДЛС Кричим”. Проверени са издадените превозни билети, фактури и постъпилите заявления за закупуване на дървесина. Не е установено незаплатена извозена дървесина, както и неправомерно предоставена на юридически и физически лица".