За определяне на общите разходи на входа и за други решения на общото събрание на етажната собственост ще можем да гласуваме и по мейла. Това обяви Гергана Благиева, директор "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

"Въпросното електронно участие трябва предварително да бъде заявено и по този начин да бъде изпълнена друга важна подготвяна промяна - участието в общото събрание на собствениците в сградата да стане задължително", поясни тя за "Монитор".

С друго предложение от обсъжданите от март насам промени в Закона за етажната собственост (ЗУЕС) се дава възможност да се блокира сделка за продажба на жилище в сградата, ако притежателят му не е изплатил дължимите такси.

По думите й в такъв случай продавачът няма да може да се яви пред нотариус, ако няма служебна бележка от домоуправителя за липса на такива задължения.

"Нещо куца в прилагането на закона. За времето от 10 години, откакто е приет той е променян 10 пъти. В него са записани много права на собствениците, но много малко са задълженията им. Законът по никакъв начин не постигна целите си. В рамките на широката обществена дискусия от март насам са дадени над 700 предложения за редакция на документа и в момента продължават да постъпват още. Промените се налагат, защото има не само правен, но и житейски хаос. За всички е видно, че сградите не се управляват и поддържат правилно.

Липсва ангажираност към собствеността. Много са необитаемите жилища и неподдържаните сгради. За празните апартаменти задължително ще се въведе плащането на вноските във фонд "Ремонт и обновяване" и няма да бъдат освободени изцяло, както е до момента от таксите за управление и поддръжка", обясни още Благиева.

Други от стотиците предложения е домоуправителят да бъде задължен да дава ежемесечни справки какви са приходите и разходите и всяка етажната собственост да има контролен съвет. В момента втората опция е предвидена, но в голяма част от сградите я няма.

Голям интерес предизвиквало и предложението, когато някой съсобственик не си плаща таксите, те да минат за събиране от общините.

Снимка: "Монитор"