Кричимска фирма направи важно дарение по време на епидемията от Covid-19. Ето какво съобщиха от общинската администрация. 

Собствениците на „ДАФИ 90“ ЕООД се познават, като едни от най-добрите сътрудници на Община Кричим, спрямо помощите към съгражданите си и винаги помагат било със средства или материали на всички озовали се при тях граждани.

За пореден път Ръководството на община Кричим отправя своите благодарности към фирмата за тяхната инициатива с която дариха 160 броя защитни маски на всички потребители на социалните услуги „Обществена трапезария“ и „Домашен социален патронаж“ част от които попадат в най-уязвимата група в борбата с разпространението на коронавирус COVID-19.
Благодарим за оказаната помощ и милосърдие!