Всеки преболедувал COVID-19, на възраст от 18-65 г., може да стане дарител на реконвалесцентна плазма и по този начин да помогне на други заразени да живеят. Продължителността на целия процес по снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма отнема около 60-90 минути.

На всеки дарител се прави предварителна картотека на място във  и изследване за наличие на антитела и се определя удобно за дарителя време, в което да дари. Изготвянето на график е с цел да се избегне струпването на хора и образуване на опашки.

За да го направите, трябва да имате документирано ПОНЕ едно от следните доказателства за преболедуване от COVID-19:

Положителен PCR-тест от дата...
Положителен серологичен тест (наличие на антитела) от дата...
Рентгенови данни за COVID-специфична пневмония     
Епикриза за проведено болнично лечние на COVID-19 инфекция    
Всеки дарител декларира, че няма данни за наличие на активна COVID-инфекция в момента:

Наличие на отрицателен РСR-тест от дата...
Изминали са 28 дни от пълното ми възстановяване 
Нямам субективни оплаквания, характерни за COVID-19
Изминали са 2 седмици от приема на медикаменти, назначени по време на боледуването   
През последните 14 дни нямам контакт с активно болни ОТ COVID-19   

За повече информация: 02/ 92 25 506