Две от бившите пловдивски тепета се намират на територията на един от жилищните райони на Пловдив - Тракия. 

Лаут тепе е бивше пловдивско тепе съществувало до първата половина на XX век. В момента от него е останала малка могила, намираща се в покрайнините на квартала, в близост до жп гарата.

Яса тепе е праисторическо селище от неолитната и халколитната епоха, разположено между Аграрния университет и Стадион „Локомотив“. 

Тракия е квартал в югоизточната част на Пловдив и административен район на Община Пловдив. Строителството на района е започнало през 1973 година. През 1976 година е открит като нов квартал, а през 1983 година се обособява като самостоятелна административна единица. Днес Тракия е третият по големина квартал в България, застроен с панелни блокове. В последните години в него се появяват и жилищни сгради от ново строителство.

Район „Тракия“ е най-младият квартал на град Пловдив. Той е проектиран от колектив, начело с арх. Иван Попов през 1968 г. Изграждането на първите блокове в района започва през 1973 г. с цел спешно преодоляване на жилищна криза в бързо разрастващия се град. В района се заселват млади семейства и семейства на средна възраст. Успоредно с това се изгражда и индустриалната зона „Тракия“, ориентирана към електронна промишленост. Едва през 1983 г. кварталът се обособява като самостоятелна административна единица.

Районът в сегашните си граници е създаден със Закона за териториално деление на Столичната община и големите градове през 1995 г.

Населението на район Тракия по постоянен адрес към 15.03.2012 година наброява 60 075 жители, а по настоящ адрес – 59 139

Паркове

В район Тракия са разположени парк „Майка и дете“, Ботаническа градина и парк Лаута. През 2006 г. в парк Лаута е открит водният атракцион „Акваленд“, който има около 13 пързалки, а на 1 юни 2017 г. е открита най-голямата и екстремна водна пързалка в Източна Европа. През 70-те години на ХХ век е имало планове в парка да се построи детска железница и изкуствено езеро, но те не са осъществени.