Няма да има никакво повишение на цената на топлинната енергия до края на тази година, обяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.

От 1 юли регулаторът вече повиши цената на парното и топлата вода за битовите потребители, средно с 3,53%.

Най-много топлото скочи в Габрово – 9,93%, и в Разград – 8,59%. След тях са Пловдив – 7,4%, Бургас – 7,36%, Велико Търново – 6,62%, Плевен – 6,03%.

В София поскъпването бе по-малко от средното – 3,06%, а най-малкото повишение бе във Варна – под 2%.

Днес Иван Иванов добави, че спрените топлоелектрически централи не влияят върху цената на тока за бизнеса, защото произвеждат малко мощности. Освен това предвиденият планов ремонт на ТЕЦ "Марица-изток 1" е завършил предсрочно.

За момента КЕВР не е констатирала нарушения на лицензиите на спрените ТЕЦ-ове, но вероятно има нарушения на комплексните разрешителни, които се издават от Министерството на околната среда и водите.

"Комисията за енергийно и водно регулиране не се занимава с конкретния характер на първичното гориво, което постъпва в тези централи, уточни Иван Иванов.