27% от българите, които имат роднини в чужбина, получават от тях финансова помощ. 80% от тях твърдят, че не биха могли да се справят без нея.

Това показва проучване на "Тренд" сред 1009 пълнолетни българи, проведено между 26 ноември и 3 декември 2020 г.

41% от анкетираните посочват, че имат роднини, които живеят в чужбина, като сред основните причини за емиграцията на техните близки и роднини 61% посочват икономическото положение в България, 51% - търсене на по-добър живот“, а 13% - с цел образование.

Сред другите изтъкнати причини е и брак или връзка с чужденец.

24% от българите казват, че са имали намерение да живеят в чужбина, а 70% никога не са искали да емигрират.

Сред основните причините да не заминат изтъкват семейството – 27%. 13% посочват, че имат хубава работа и добра реализация, а 8% заради малки деца или внуци.

22% от анкетираните имат роднина или познат, който се е върнал от чужбина с намерение да живее постоянно в България. 24% са имали намерение да живеят в чужбина.

Повече от половината ни сънародници - 52% са на мнения, че е престижно да се работи в чужбина, а 33% са на противоположното мнение.

Сред най-младите е най-голям делът на смятащите, че е престижно. 83% посочват, че е престижно да се учи в чужбина. За 75% е престижно да се пътува често в чужбина.

Над половината от анкетираните – 56%, смятат, че хората завършили в чужбина, имат по-добри възможности за реализация в България. 24% са на мнение, че имат същите възможности като получилите образование в България.

Според 31% българите в чужбина са по-щастливи от живеещите от България. 44% не споделят това мнение.