На 6 август Българската православна църква отбелязва празника Преображение Господне.

Той идва от първите векове на християнството и е свързано с  явяването на Иисус Христос в небесна слава пред трима от най-близките му ученици - Петър, Яков и Йоан.

След вглъбена молитва Исус се преобразил - лицето и дрехите му светнали с ослепителна светлина. До него стояли библейските пророци Мойсей и Илия. Чул се глас от небето, който посочил Исус като Божи син.

Според народните вярвания на 6 август настъпва трайно преобразяване на времето и природата. Слънцето обръща гръб на лятото, а щъркелите се събират на ята, преди да отлетят.

В малките градове и села на България все още са живи колоритните народни обичаи, свързани с Преображение Господне. Правят се панаири, разменят се животни и стоки. Някога момите и ергените се сговаряли за годежи и женитби.

Според традиция от най-дълбока древност – женитбите се правели през септември, за да се роди дете през юни и невястата да се захване за работа през усилния летен период.