Все още няма схема, по която да се изплащат т.нар. втори допълнителни пенсии. След две години обсъждания работна група към Министерството на труда и социалната политика най-после е готова с варианти за изплащането й, за която родените след 31 декември 1959 г. внасят вноски в частните пенсионноосигурителни фондове.

Преди година държавата и пенсионните фондове постигнаха съгласие вторите пенсии да са пожизнени, месечни, разсрочени или еднократни.

Условие за пожизнената пенсия тогава бе парите в партидата на човека да позволяват месечният размер да не бъде по-малък от 20% от минималната пенсия за стаж и възраст, пише pariteni.bg. Тогава социалният министър пресметна, че за първите пенсионери с втора пенсия месечните суми ще са около 40 лв.

Ако натрупаната сума в партидата е недостатъчна, пенсионерът ще може да си избере средствата да се изплащат разсрочено за 5, 10 или 15 години.

Предложената преди години схема не бе оформена законодателно.

Първите пенсионери, които ще имат право на втора пенсия, ще се появят в края на 2021 година, това ще са жените, родени през 1960 година, които тогава ще са навършили 61 години и 8 месеца. През 2024 г. към тях ще се присъединят и мъжете от този набор. И въпреки това, че вноските се събират от 20 г., регламентация за фазата на изплащане все още няма.

Междувременно работната група отчита, че средната сума в индивидуалните партиди на кандидат-пенсионерите (на възраст днес от 55 до 59 години) е едва около 4075 лева.

При тази изходна база експертите са разработили няколко варианта на изплащане - наведнъж, за най-малките суми, разсрочено или пожизнено за по-големите.

Пожизнена пенсия за старост ще се изплаща, когато натрупаните от пенсионера пари са достатъчни месечното плащане да е не по-малко от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащата към момента на отпускането. За сравнение - за тази година размерът й е 219.43 лв. , но всяка година се увеличава.

Пенсионерите ще могат да изберат и пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. Това значи, че ако човекът почине преди да изтече периодът, който е посочил, наследниците ще получат остатъка. Ако не се избере гарантиран период на изплащане, остатъкът ще отива в общ фонд.

При недостатъчно пари в личните партиди за пожизнена пенсия хората ще имат право на разсрочена, като избират срока и размера на плащанията. Ограничението е, че размерът не трябва да бъде по-малък от 15 процента от минималната пенсия и не по-голям от 100% от нея.

Текстовете, които представи днес социалният министър Бисер Петков ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.