Учудващо е тиражирането на много варианти за започването на учебната година в българските образователни институции и продължаващото поднасяне на хипотези на видни държавни мъже и жени за вариантите за началото й. Отрасловият съвет, най-висшият орган в средното образование, включващ в себе си всички компетентни работещи в образователната система, категорично каза, че учебната година започва редовно, се казва в позиция за новата учебна година от Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа".

В нея се отбелязва, че образователната система, като най-голямата публична система в България, не би могла да приложи много от препоръчителните превенционни мерки за дистанция, свързани с коронавируса.

"Дистанционното обучение имаше своя исторически ефект и своите достойнства. Но то е вече част от историята. Бъдещето на образователната система, бъдещето на избора за живот, или да се "пазим" вкъщи, или да продължим навън с вдигната глава, е наш избор, като граждани, но и като част от държавата. Първото категорично и казано вече, което не трябва да оспорваме е, че учебната година започва редовно", заявяват от учителския синдикат, с председател д-р Юлиян Петров.

От там обаче уточняват, че трябва да има няколко протокола, модела и рамки, които МОН трябва да предостави на всяко училище, на всеки учител, на всеки директор, на всеки ученик и всеки родител.

"Какво се случва, ако се установи заразен ученик и група ученици? Какво се случва, ако се установи заразен учител, директор или група педагози и служители?", питат от синдиката и заявяват, че "в тези модели, засега МОН забравяше, че няма мярка, която да е безплатна".

Синдикатът "Образование" ще поиска информация какъв е размерът на финансовите средства, които образователните институции са направили за превенция от пандемия /дизенфектанти, предпазни средства, бонус риск за квестори и много други/ и каква целева субсидия са получили от Министерството на финансите за това.

В позицията си от от учителския синдикат поставят важни въпроси към правителството.

Кой ще плаща за тестове на учители, ако се наложи? Кой ще плаща за допълнителен персонал /педагогически, административен и обслужващ/ в училище, при ситуация на реорганизация заради огнище с коронавируса? Кой ще плаща за дизенфектанти и защитни средства, ако се наложи? Кой ще плаща за липсващите в момента медицински работници в образователни институции, без такива /безспорната отговорност на общините/.

Българските учители питат още защо образователните институции ще поемат единствено отговорност за деца и ученици, които нямат никакви ограничения да ходят навсякъде извън училището и детската градина? Защо родителите не гарантират с декларации, че децата им са здрави?

Затова Синдикатът "Образование" предлага правителството да поеме разходите за PCR тестовете на учители, деца и ученици, при съмнение и препоръка от директора на образователната институция.

Наесен – на чина. Има ли болно от COVID дете, МОН кове правила. Вижте ги!