Студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стартираха видео поредицата „Ние можем и това...“ Студенти от ЮФ във свои видео послания разказват как учат по време на извънредно положение, показват свое хоби или любимо занимание, което те практикуват дори и във време на социална дистанция, както и отправят позитивни послания към обществото. Идеята за  тази инициатива е на техен преподавател – доц. Христо Паунов, който е научен секретар на Юридическия факултет.

„Извънредното положение в страната и животът в условия на пандемия вече повече от месец налагат на всички ни нов модел за справяне с ежедневието. В такъв момент за всички ни са необходими повдигащи духа факти, позитивни послания, трезви мисли и споделено твортворческо вдъхновение. Това ме провокира да помоля студенти от нашия факултет да запишат свои видео послания и да споделят с останалите свои хобита и интересни занимания извън правната проблематика. Нарекохме поредицата „Ние можем и това...“, за да покажем, че нашите студенти са креативни, творчески заредени личности, които освен ежедневното усвояване на правото, умеят и доста други неща.“, сподели доц. Христо Паунов.

Планира се поредицата да продължи с втора част, която е посветена на творческите заложби, хобита и различни занимания на докторантите в Юридическия факултет, а третата част ще бъде създадена от преподавателите във факултета. От Юридическия факултет се надавят, че поредицата ще представлява интерес, както за кандидат-студентите, така и за цялата общественост.

Готовите видео клипове ще се публикуват в You tube канала на Юридическия факултет, Фейсбук станицата на факултета, а също така и в специалната рубрика „Vivat academia“ на  официалния сайт на Пловдивския университет.