Пловдивски зрелостници се подготвят безплатно за матурата по български език и литература по проект „Образована младеж”. Инициативата се провежда за десета поредна година от сдружение „Иновации и потенциал”. В рамките на четири месеца дванадесетокласниците ще получат допълнителни знания, за да изкарат добра оценка на държавните зрелостни изрити.

„Те могат да кандидатстват във висше учебно заведение и да не излизат директно на пазара на труда”, обясняват от сдружението.

Стартът на проекта е през 2011 г. като една от инициативите на неправителствената организация за работа с ученици от средните училища. Обща цел и приоритет е съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал и по-конкретно повишаване нивото на образованост на зрелостниците от Община Пловдив.

„Във време на труднодостъпно образование и скъпи допълнителни подготовки, точно преди 10 години решихме да хвърлим бумеранга на доброто, без да търсим той да се върне обратно към нас. Обучението по български език и литература се води от г-жа Димитрина Вакрилова, към която искаме да изкажем благодарност, както и на народния представител Теодора Халачева и доктор Любомир Паунов за подкрепата през тези години”, сподели Тодор Стоилов, организатор на проекта.

По проекта вече са подготвени над 160 ученици от различни средни училища в града, като резултатите им са много добри.

"Единствената устойчива инвестиция във времето е инвестицията, направена в знание! Има време и за забавления, и за барове, но точно сега ви е времето за учене, защото, за да живеем добре утре, е необходимо да положим усилия от вчера. Пожелавам успех на новата ни група и нека след четири месеца да се поздравим с отлични резултати на зрелостните изпити и прием в елитни университети.

На добър час!