„Управление на обществените поръчки” е най-новата дисциплина, която се въвежда от тази учебна година в магистърската програма „Публична администрация” към Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Това съобщи доц. д-р Христо Паунов, който е ръководител на програмата и заместник-декан на ЮФ.

Освен това бъдещите студенти, които вече се записват в програмата ще учат и допълнителна дисциплина по Управление на публичните финанси, тъй като обществото е все по-чувствително на тема как се изразходват държавните средства, които основно се формират от данъците.

„Целта е по този начин да подготвим кадри, които наистина разумно и правилно да управляват средствата, които се генерират в обществения всекидневен оборот”-обясни доц. Паунов. Той уточни, че на изключителен интерес се радва и сравнително новата, не само за Пловдив, но и за цялата страна дисциплина „Електронно управление”, която се преподава от един от водещите експерти в България.

​Магистърската програма „Публична администрация” е и с юридическа насоченост, тъй като кадрите в публичното управление, освен целенасочени решения, трябва да могат да взимат и законосъобразни такива. Обучението е за срок от 3 семестъра и в нея се записват не само прависти или икономисти, но е изключително полезно и за лекари, инженери, счетоводители, особени такива, които вече работят в публичната държавна или общинска администрация.

Ръководителят на програмата доц. д-р Христо Паунов поясни, че научно образователната степен „магистър по публична администрация“ е официално призната и предвидена в Каталога на специалностите във висшето образование.

Завършилите магистърската програма вече отчитат задоволство от инвестираното време в изучаването на дисциплините в учебния ѝ план. Признават, че Администрациите „са засипани” с много и постоянно изменящо се законодателство, с наредби и инструкции, което поставя пред служителите високи изисквания, причинява стрес. От друга страна гражданите, също поставят изисквания, защото имат право на добра администрация и зачитане на правата им.

Програма като „Публичната администрация” е предназначена да направи възможно и постижимо решаването на тези изисквания – „публичните администратори” да бъдат с професионална подготовка, за да има достойно и осмислено изпълнение на служебните задачи, а гражданите да разчитат на компетентна администрация с приветливо лице, извършваща полезни и необходими функции с натрупани знания и умения.