Първият звънец ще удари днес за близо 59 000 първокласници, а в класните стаи ще влязат общо 700 000 ученици и 89 000 преподаватели.

До днес родителите на над 250 деца са заявили желание да не посещават учебни занятия. За тях образователното министерство обяви, че е осигурило Център за дистанционно обучение.

На училище в пандемията, какво трябва да знаете?

Странна учебна година се очертава новата 2020/2021г. заради пандемията от коронавирус.

6 въпроса преди учебната година. Не търпят мълчание. МОН, кажете си!

След шест месеца прекъсване просветното министерство реши учебната година да започне присъствено като при необходимост в рамките на 24 часа ще се преминава към дистанционно обучение.

Принципът, който беше възприет е отделните класове да не взаимодействат помежду си и така, ако дете се разболее в 14-дневна карантина да излезе не цялото училище, а само отделният клас.

Така реално, ако има болно дете от COVID-19 в даден клас, карантината ще бъде само за неговия клас, а в рамките на 24 часа този клас ще трябва да премине на дистанционно обучение за 14 дни.

За училищата МОН и Здравното министерство определиха два вида мерки - задължителни и препоръчителни.

Препоръчителните са включени в индивидуалните планове при кризисна ситуация в пандемията на всяко школо, които МОН разпореди да бъдат изготвени. Мерките вече са утвърдени на Педагогическите съвети.

Сред задъжителните са: дезинфекцията на училищата, дистанцията, носенето на маски, миенето на ръцете, уведомяването на родителите дали в училището има болно дете.

Основните мерки, които трябва да предприеме всяко училище са свързани с организацията на учебния процес.

Трябва да има няколко различни входа, през които да влизат учениците от различните етапи на образование /начален, прогимназиален, гимназиален/, без да имат контакт помежду си.

Температурата на всяко дете няма да се мери на входа, за да не се забави влизането на децата в час.

В класните стаи учениците няма да носят маски, а само в общите помещения (стол, тоалетни, учителска стая) и коридорите. За учителите: началните педагози няма да носят маски в клас - защото преподават в една стая, тези от горния етап - ще са с маски или шлемове в час - защото сменят стаите и класовете, на които преподават.

Неносенето на маски в клас ще се наказва само в краен случай, твърдят от МОН.

По-големите ученици ще трябва да носят маска и в училищните автобуси, когато учебното заведение има такива.

Училищата, които не могат да осигурят безопасна среда, ще се откажат от кабинетната система и ще преподават децата само в една стая.

Дистанция в коридорите: отделните потоци от деца в междучасията не трябва да имат контакт помежду си - затова трябва да има организация - движение само отдясно или коридор, разделен на две от ограничители.

В началните класове - при възможност децата ще се разделят на две - като на чин трябва да стои по едно дете.

Междучасията трябва да започват по различно време, за да не се струпват деца в общите помещения.

Заради пандемията при възможност ще има и класни стаи на открито.

При дете със симптоми на коронавирус, ще се подготвят , т.нар. "изолатори" в училищата - където детето трябва да изчака около час родителите си в присъствието на медицинското лице на школото. След това ученикът трябва да бъде консултиран от личния лекар.

Учениците няма да се тестват задължително за коронавирус, тестовете за учителите ще се поемат от държавата.

Кога децата могат да отсъстват над 30 дни от присъствено обучение?

Освен по медицински причини - конкретни заболявания, деца ще могат да преминават от присъствено към електронно образование и при желание на родителя. Като причина може да бъде страх от това детето да контактува с други ученици по време на учебната година.

МОН вече обяви деца с какви заболявания могат да учат неприсъствено, а условието за това: риск за здравето и живота на ученика, риск за член на семейството му както и по искане на семейството и с разрешение на Регионалното управление по образованието.

Пълен списък – вижте заболяванията, при които децата ще учат онлайн!

Тези деца ще се обучават чрез виртуална класна стая като ще се изградят училища- центрове на дистанционно обучение. Там ще се създадат временни класове.

А днес тържества в училищата ще има само за първи, пети и осми клас - това са т.нар. "нови класове".

На добър час!

На добър час по пътя на знанието, добротата и справедливостта, български деца!