Сигурно човек може да е добър, без да е грамотен. Вероятно може да е духовен, а запетаите за него да са енигма. Дори е възможно да е умен, красив, привлекателен и обичан и… пак да е неграмотен. Напоследък даже си мисля, че на грамотността се гледа като на отживелица, като на нещо не толкова нужно и в никакъв случай като критерий за можене и знаене.

Всъщност не се ли превръща невежеството в норма?

Един коментар на Асенка Христова - изпълнителен директор на Института за изследвания в образованието, който тя е публикувала във Facebook, бърка в раната и доста красноречиво рисува картината на тийнейджърската грамотност. Такава, каквато е в момента… Вижте!

Във въпросника на PISA 2015 има един въпрос с отворен отговор за това каква работа очаква да работи ученикът към 30-годишна възраст. Заслужава си човек да разгледа отговорите, дадени от 6363 български ученици в 9-и клас.

Ако изключим наистина тесния обхват на професиите, видимо познати на учениците (отразяващ на практика липсващата система за кариерно ориентиране), доста голяма част от децата не могат да изпишат правилно наименованията на професиите.

Масово се срещат записи като: автомонтюр, автомонтyor, автомотьор. адвукатка, акошер - гениколог, актйор, био енджинер, биоархалог, боксйор, воинен, вътришен дизаин, гинеколог-пластичен херург, децка учителка, децки психиатър, заболекър (масово), маникьорист, екскурзовот, енжинер, журналиство, инжинер, кетаринг, кетеринг, компютарен програмист, компютерен специалист, комуникаций, космунафт, лекър, малак и среден бизнес, мениджер, монтиор, незнам ощте, оправител, педиятър, полйцаи, прокоратура, прокорорка, режисюра, рехабелитатор, састезател, софтуерен инжинер, специялизиран треньор, танцйорка, транкторист, трениор, фармацефт, фризиорка (в най-разнообразни вариации), шофиор и т.н.

Прави впечатление, че голяма част от тези професии изискват висше образование и не бих се учудила, ако наистина някои станат "прокорори", "адвукати" или "лекъри".

А, има и един отговор "Учител, обаче мама не дава че нямало пари в тази професия", който май е доста красноречив и обобщава всичко.