Повишение на минималната работна заплата за родните преподаватели обещават от Министерството на финансите.

Бюджетът идната година предвижда трудовото възнаграждение на учителите да започва от 1255 лв., посочи министър Владислав Горанов.

Образованието продължава да е най-големият приоритет на държавния бюджет. Правителството и догодина ще инвестира в човешкия капитал и ще се опита значително да подобри състоянието на образователната система у нас. Това включва и финансовата мотивация на кадрите.

Финансирането на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците е в размер на 2 милиарда 651 милиона.

Част от тази сума са 360 милиона допълнителни средства за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал и 54,5 милиона за непедагогическия.

“Подпомагане на равния достъп и подкрепа на личностното развитие, в това число стипендии, учебници, транспорт, целодневна организация на процеса – 561 милиона. Към работодателите анонсирам и 12, 8 милиона за стипендии за учениците в дуална форма на обучение и подобряване на условията в общежитията“, добави още министърът, цитиран от Агенция “Фокус”.

Предвидени са и средства, които ще бъдат инвестирани в подобряването на материалната база на училищата и детските градини в страната.

Ще продължи и реализирането на мерки, насочени към повишаването на привлекателността на учителската професия и мотивацията на действащите учители и насърчаването на зрелостниците с високи образователни резултати да получат педагогическо образование.