Тук имаме една по-различна ситуация, в която е включен и трамвай. На голяма част от българските шофьори може никога да не им се наложи да са в такава ситуация, но пък е добре да сте подготвени, за всеки случай.

Е, кой според вас е правилният отговор?

При тази ситуация:

А) трябва да спра, ако преча на пешеходците да преминат през платното за движение

Б) задължен съм да спра на 1 м зад трамвая

В) заобикалям трамвая от ляво

Отговора може да видите тук:

Вижте отговорите на пътните казусите тази седмица