Няма седмица без въпрос за регулировчика, надяваме се сме ви заинтересували и тези, които са се съмнявали, вече да се справят по-лесно. Разбира се, един клик ви дели от отговора, затова не пропускайте да сверите, просто така, за всеки случай.

Този сигнал на регулировчика означава, че:

A) е разрешено да завия на ляво

Б) трябва да продължа движението задължително на ляво или на дясно

В) е забранено да премина през кръстовището.

Отговора може да видите тук:

Вижте отговорите на пътните казусите тази седмица