Досетихте ли се вече? Прочетете внимателно въпроса, голяма част от грешките, които допускаме са заради неправилно прочитане на въпроса и отговорите. Помислете и не пропускайте да проверите, дали сте прави.  

При тази ситуация:

А) пропускам червения автомобил

Б) преминавам преди червения автомобил

Отговора може да видите тук:

Вижте отговорите на пътните казусите тази седмица