Да видим, какво има в тази ситуация, светофар и знак забраняващ левия завой. Какво мислите, кой е правилният отговор? Погледнете още веднъж снимката, прочетете внимателно и отговорете. Ако се колебаете, вижте отговорите в линка под въпроса.

При тази ситуация разрешено ли е да завиете в обратна посока:

А) ДА

Б) НЕ

Отговора може да видите тук:

Вижте отговорите на пътните казусите тази седмица