Министър-председателят Бойко Борисов проведе днес среща с представители на учебни центрове за подготовка на водачи на МПС. В разговора участваха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, председателят на Асоциацията за обучение в транспорта Витко Митрович, председателят на Асоциацията на автомобилните инструктори Красимир Георгиев и председателят на Националния автоинструкторски съюз Стефан Малковски.

Премиерът информира, че със заповед на здравния министър от днес се урежда провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Това са новите правила за работа на ресторанти и басейни!

Генералът без униформа! Щабът не е спрял работа, не е последно "сбогом"

Народът се юрна да спортува и пазарува! Отвориха шопинг зони в Европа СНИМКИ

Кой е с предимство?