Имаме знак за предимство, светофар, който свети зелено, и два автомобила. Означава ли обаче това, че синият автомобил трябва да премине преди червения? Тук може да проверите само знанията си.

При тази ситуация с предимство е водачът на:

А) водачът в синия автомобил

Б) водачът в червения автомобил

Отговора може да видите тук:

Ето и отговорите на пътните казусите тази седмица