Един от най-важните въпроси, определено е този за предимството. Въпреки че всички сме наясно, кога сме с предимство, кога не сме и кога трябва да сме толерантни на пътя, дори и когато ние сме с предимство, често стават грешки. Да видим, дали се досещате за правилния отговор при тази ситуация?

При тази ситуация с предимство е:

А) автомобилът, който завива надясно

Б) автомобилът, който завива наляво

Отговора може да видите тук:

Вижте отговорите на пътните казусите тази седмица