От местното гробище се носеха песни и весела глъчка. Червеите пируваха с местният пияница, хем пиеха, хем мезеха.