Иванчо се прибира пиян в четири сутринта. Марийка възмутено:
- Не те ли е срам! Не съм спала цяла нощ.
- Добре де, и аз не съм спал...