- Пич, не бях толкова пиян!
- Беше! Искаше да те закарам, а купонът беше у вас.