Между жени:
- Върви й на Петрова... Мъж си има, любовник си има, а миналата седмица я изнасилиха...